8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

На 16 юни 2022 г. от 10:30 часа на площада пред сградата на читалището в град Белица експерти от Областен информационен център - Благоевград ще проведат информационно събитие –  открита приемна с мобилен щанд. Ще бъде предоставена информация за възможностите за енергийна ефективност и други възможности за кандидатстване за европейско финансиране. Подробно ще бъдат представени възможности за въвеждане на мерки за енергийна ефективност - саниране на жилищни, публични, индустриални и търговски сгради, както и изграждане на фотоволтаични системи и слънчеви системи за
битова гореща вода.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!!!

1. Да не се изхвърлят отпадъци от балкони, тераси, покриви, прозорци и др. части на сградите.
2. Да не се изхвърлят отпадъци по реки, дерета, горски територии и др. нерегламентирани места.
3. Да не се изхвърлят пръст строителни и други едрогабаритни отпадъци извън определените за тази цел места.
4. Собствениците и обитателите на жилищни сгради са длъжни да поддържат чистотата на дворовете и прилежащите към тях тротоари и междублокови пространства.
5. Всички, които извършват строително-ремонтни дейности или са възложили това на някого, са длъжни ежедневно да поддържат чистотата на уличните платна и прилежащите тротоари.
6. Складирането на строителни материали, варови, циментови разтвори и др. материали по тротоарите става само след издадено разрешение от Общината при осигурено заграждане или контейнер.
7. Да не се изхвърля жарава от печките и леснозапалими вещества в контейнерите за битови отпадъци и разделно събиране.
8. Да не се използват „услугите" предоставени от водачи на ППС теглени с животинска тяга по отношение на превозването на строителни отпадъци, земни маси, инертни материали, насипни строителни материали и битови отпадъци.
9. Изхвърлянето на отпадъци от опаковки (хартиени, метални, стъклени и пластмасови) да става само в специализираните съдове за разделно събиране и да не се допуска разпиляването им извън съдовете. Местоположението на всички съдове е предварително определено и те не могат произволно да се преместват.
10. Премахването или окастрянето на дълготрайна декоративна растителност( дървета) в общински имоти се извършва само от служители на Община Белица. Разрешенията за това се издават от Кмета на Община Белица, след писмено заявление от гражданите или по служебна инициатива.
11. Не се допуска поставянето на рекламни материали, обяви и афиши върху дървета, стълбове и спирки.
12. В зелените площи е забранено свободното разхождане на домашни животни, паркирането на автомобили, изхвърлянето на отпадъци и късането на цветя.
13. Всеки собственик на куче е длъжен да го регистрира при ветеринарен лекар и общината, да се грижи за него, да заплаща ежегодно таксата за притежаване на куче в Община Белица и да не допуска неговото свободно движение в общите части на жилищните сгради, детските и учебни заведения, спортните и детските площадки.
14. На тел. 0886555658 в Общинска администрация - Белица, може да се сигнализира за нарушения свързани с дейностите по третиране на отпадъците от опаковки и поддържане на чистотата.
Днес честваме Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Честит 24 май! На този ден в България се отбелязва националният празник на просветата, културата и създаването на глаголицата от Кирил и Методий.

Община Белица организира акция за събиране на излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване, съгласно подписан договор с „ЕКОБУЛТЕХ" АД /организация
по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.
Акцията ще се проведе на 07.06.2022г./вторник/ от 13:00 часа. на центъра на гр. Белица
и селищата в общината.

Жителите на общината могат да предават в мобилния пункт следните излезли от
употреба електрически и електронни уреди: печки, хладилници, тостери, микровълнови
печки, сешоари, перални, бойлери, миксери, климатици, телевизори, радиа,
транзистори, компютри, монитори, мишки за компютър, мобилни апарати, телефонни
апарати, фризери, електрически радиатори, отоплителни печки, прахосмукачки, маши
за коса, преси и др.

Пунктът за събиране на старите ел. уреди ще бъде мобилен и те ще могат да се вземат
от домовете на гражданите. За тази цел, желаещите да предадат старото си оборудване,
трябва предварително да заявят това на тел. 0886555658 в отдел „Екология" като
посочат своето име, адрес, телефон и вида на излезлия от употреба уред, който желаят
да предадат.

Единственото условие е в деня на акцията, отпадъците да бъдат изнесени на улицата

пред домовете на гражданите.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БЕЛИЦА

Уважаеми съграждани,

В навечерието сме на най-светлия християнски празник – Възкресение Христово! Празникът, който носи в себе си най-ярките послания за нов живот и вяра, любов и съпричастност.

Великден е заслужено тържество на правдата и вярата в доброто. Великденските празници са изпълнени с дух на надежда и радост, те винаги ни напомнят, че по-често трябва да се връщаме към изконните добродетели – милосърдие, състрадателност и човеколюбие.

Нека да бъдем по-мъдри, а мислите и делата ни да се ръководят от благородство и търпение. Да бъдем единни, за да преодоляваме заедно трудностите и изпитанията, пред които сме изправени.

Нека светлите Великденски празници бъдат изпълнени с топлина и радост. С обич и вяра, с воля и упоритост, да работим за един по-добър свят и по-добър живот за нас и нашите деца!

Нека Великият празник донесе здраве, мир и благодат за вас и вашите семейства!

Пожелавам Ви светли и спокойни Великденски празници! С мир и любов да са изпълнени дните Ви!

С уважение,

Радослав Ревански

Кмет на Община Белица

Кметът на община Белица и член на УС ва НСОРБ - Радослав Ревански е един от инициаторите за организирането на първата междудържавна среща на местните власти. „Много е хубаво, когато резултатът значително надскача очакванията“ – така кметът оцени първата междудържавна среща на местните власти, организирана от НСОРБ. „Като два братски народа можем да си говорим спокойно, имаме близки проблеми и общи очаквания. Този мост между кметове на двете държави, който ние сме изградили, може да бъде пример за Европа. Имаме бъдеще да работим добре и в ЕС." Радослав Ревански подчерта, че гражданите на двете държави ясно осъзнават необходимостта от по-тесни контакти. „Имаме нужда един от друг. Тази трансгранична програма има шанса да бъде една от първите, които ще скандират и това, да бъде успешна, зависи изцяло от нас“, обърна се той към своите колеги.

Кметът на община Белица и член на УС е един от инициаторите за организирането на първата междудържавна среща на местните власти. Имаме нужда един от друг. 2 дни за контакти и прекрасни условия, за да помислим как можем да инвестираме европейските средства. Тази програма може да бъде една от първите, които да стартират това зависи от нас.

Рано тази сутрин стотици жители на община Белица започнаха почистването на коритото на река Места. Сред тях е и кметът на Белица Радослав Ревански, който за втора поредна година организира акцията „ Да изчистим р. Места заедно”. Вследствие на безотговорното изхвърляне на битови отпадъци, коритото на река Места, се превърна в сметище, споделя възмутен Реванси. Гледката е покъртителна, апела ми е към всички жители на населените места около поречието на река Места и преминаващите по-пътя разположен по-поречието на реката да бъдат отговорни и да не допускат изхвърлянето на битови отпадъци във водите на реката. Дали ще имаме чиста природа , зависи от всеки един от нас. Най-важното е да осъзнаем, че природата е здраве и живот, а от съпричастността на обществото ни, зависи как ще я опазим и съхраним за бъдещите поколения ” .

За доброволците в кампанията Община Белица е осигурила чували и ръкавици. Общинска фирма „Мусала“ – Белица, извозва събраните отпадъци на регионалното депо – Разлог.

По предложение на членовете на УС на НСОРБ Радослав Ревански - кмет на община Белица и Димитър Бръчков - кмет на община Петрич от днес започва двудневна работна среща по Програма Интеррег-ИПП България - Северна Македония за програмен период 2021-2027

Националното сдружение на общините в Република България организира работната среща между ръководствата на общините от България и Република Северна Македония, допустими за подкрепа по Програмата за трансгранично сътрудничество между двете държави. От българска страна това са общините от областите Благоевград и Кюстендил, а от страна на Северна Македония – от Североизточен, Източен и Югоизточен райони за планиране.

Над 31,1 млн. евро е общият финансов ресурс на програмата, който ще бъде инвестиран в съвместни проекти между България и Република Северна Македония за изграждане и развитие на зелени площи и подобряване връзките между тях, директна подкрепа на МСП за повишаване на производствения капацитет и конкурентоспособност, дигитализация, подобряване на мобилността и транспортната инфраструктура чрез системи за алтернативно придвижване.

Събитието е подготвено по предложение на членовете на УС на НСОРБ Радослав Ревански - кмет на община Белица и Димитър Бръчков - кмет на община Петрич и се реализира по решение на УС на НСОРБ. Домакин на срещата е община Сандански.

Кметствата в белишките села Краище и Горно Краище искат да имат нови детски площадки за игра на децата. На последната си сесия местният парламент в  Белица даде съгласие двете населени места да кандидатстват за финансиране.

Проектните им предложения са със следните наименования: „Кът за игри за повече детски усмивки от с. Краище,  община Белица" и „Детска площадка за много игри на открито в с. Горно  Краище,  община Белица".

С тях ще се кандидатства за отпускане на финансови средства по Националната кампания „Чиста околна среда - 2022" на тема „Обичам природата - и аз участвам" пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ. Финансирането в размер до 10 000 лева.

Общинските съветници възложиха на кмета на Белица Радослав Ревански да осъществи всички необходими действия за подготовка и подаване на проектите.

„В нашето село децата стават все повече, вече сме около 3000 жители. Имаме детски кът в детската градина, но искаме да направим нова площадка до мини футболното игрище, за да има къде да играят децата ни”, коментира кметът на Краище – Муса Мизур.

Солидарност с Украйна и спешна подкрепа за местните и регионални власти

Военните действия в Украйна, възможностите за подкрепа на украинските местни и регионални власти и множеството бежанци бяха във фокуса на дискусиите през първия ден на 9-та Среща на върха на европейските региони и градове, което се проведе на 3 и 4 март в Марсилия (#eulocal #sommetvilletetregions). Всички над 2000 представители на местните и регионални власти, сред които и 329-те членове на Европейския комитет на регионите (КР) единодушно подкрепиха териториалната цялост на Украйна, спирането на военните действия и спешността на хуманитарната подкрепа за украинския народ.

Българската делегация в КР бе представена в Марсилия от кметовете на Габрово, Таня Христова, Сливен, Стефан Радев, Монтана, Златко Живков, Правец, Румен Гунински, Белица, Радослав Ревански, Горна Оряховица, Добромир Добрев, Ловеч, Корнелия Маринова, Гоце Делчев, Владимир Москов и съветникът от СОС, Малина Едрева. Онлайн се включиха кметовете на Джебел, Неджми Али, Раковски, Павел Гуджеров и Рудозем, Румен Пехливанов. Делегацията в Марсилия бе придружена и от изпълнителния директор на НСОРБ, Силвия Георгиева.

С минута мълчание започна специалната пленарна сесия, посветена на солидарността с Украйна, а в деня преди съмита КР прие Декларация на регионите и градовете на ЕС (https://cor.europa.eu/…/4560%20Ukraine%20Declaration…), с която се подкрепят по-силна „европейска перспектива“ за Украйна, както и се призовават всички местните и регионалните власти в ЕС „да помогнат на украинския народ, принуден да напусне домовете си“. В допълнение КР обеща „да мобилизира капацитета на градовете и регионите за доставяне на хуманитарна помощ в Украйна по искане на нейните кметове“.

В края на деня българската делегация се присъедини и към митинга пред кметството в Марсилия, демонстриращо единството и подкрепата на всички участници за свободата, демокрацията и мира в Украйна.

България отбелязва 149 години от гибелта на Васил Левски. На 18 февруари 1873 г. в покрайнините на София е изпълнена смъртната присъда на Апостола на свободата.

 

Някои от мечките в Белица не заспаха зимен сън. „В парка имаме 19 мечки и две от тях не спят. Това са Рико и Теди, които са най-младите и най-новите ни обитатели. Вероятно това е причината да не спят зимен сън”, обясни Величка Тричкова за Нова ТВ.

Голяма част от животните в парка спят в естествени бърлоги, изкопани от тях самите. „В момента и времето е с тях - студено е и това им помага”, добави Тричкова.

Мечките обаче биха могли да се събудят дори от най-малкия шум. Това е причината в момента паркът да е затворен

По време на 148-тата Пленарна сесия на Европейския Комитет на Регионите, която се провежда на 26 и 27 януари 2022 г. онлайн, кметът на Община Белица Радослав Ревански взе отношение от страна на българската делегация в Комитета относно Дългосрочната визия за селските райони на Европейския съюз.Той заяви, че устойчивото социално-икономическо развитие на селските райони е неразривно свързано със съществуващата инфраструктура и качеството на предлаганите услуги. Въпреки постигнатия напредък през последните години, текущия анализ на ситуацията в България показва, че техническата и социална инфраструктура в селските райони е все още в незадоволително или в лошо състояние. За подобряване на ситуацията безспорно са необходими финансови средства, но също така и промяна в цялостното обществено настроение спрямо селските райони. Селските райони имат сериозен потенциал, който може да бъде развит и използван в тесен диалог и сътрудничество между институции, както и други заинтересовани страни, действащи на съответната територия.
Основни докладчици по темата бяха
Дубравка Шуица - заместник председател на европейската комисия,
Януш Войчеховски - комисар по въпросите на земеделието.

Не случаен е фактът, че народът тачи този ден от древни времена и почита до днес грижите и радостта към новородените, към нашите наследници, посрещани в ръцете на по-възрастните и по-опитните от нас.

 

На всички лекари, акушери и баби поднасям поздравления за празника и използвам възможността да изразя благодарност и възхищение за неуморния Ви труд.

Отправям най-искрени пожелания за силна воля във високохуманната Ви работа!

Честит празник!

 

Радослав Ревански

Кмет на община Белица

ЗАПОВЕД
№ РД-15-02

гр. Белица, 12.01.2022 год.

На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, чл.61, ал.2 и чл.63,ал.4, 6 и 11 и чл.бЗв от
Закона за здравето, чл.73 от АПК, и във връзка с Решение №826 на Министерския съвет
от 25 ноември 2021 год. за удължаване срока на обявена с Решение №325 на
Министерския съвет от 14 май 2020 год. извънредна епидемична обстановка, удължена
с Решение №378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 год., Решение №418 на
Министерския съвет от 25 юни 2020 год.. Решение №482 на Министерския съвет от 15
юли 2020 год., Решение №525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 год., Решение
№609 на Министерския съвет от 28 август 2020 год., Решение №673 на Министерския
съвет от 25 септември 2020 год., Решение №855 на Министерския съвет от250 ноември
2020 год., Решение №72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 год., Решение №395
на Министерския съвет от 28 април 2021 год., Решение №426 на Министерския съвет от
26 май 2021 год., Решение №547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 год. и Решение
№629 на Министерския съвет от 26 август 2021 год., във връзка със Заповед №РД-01-973
от 26.11.2021 год., и във с повишаване на заболеваемостта на територията на област
Благоевград и предложение на Главния държавен инспектор

НАРЕЖДАМ:

I.Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община
Белица, считано от 13.01.2022 год. до 13.02.2022 год. включително.

1.      Преустановява се провеждането на всички масови мероприятия, като музикални и
други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер.

2.       Преустановява се провеждането на присъствени групови занятия за деца и
възрастни в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни
центрове и школи.

3.       Преустановява се посещенията на библиотеки, музеи, галерии, кина, театри,
циркови представления, концерти и други сценични прояви на закрито..

4.       Провеждането на спортни състезания на открито се допуска без публика.

5.       Провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета и
други) се допуска с участието на не повече от 15 лица на закрито и 30 лица на
открито.

6.       Организирането на погребения да се извършва задължително с поставени защитни
маски.

7.       Всички физически или юридически лица, които са собственици или управляват
търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на
гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния

обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв. м. и/или струпване на лица около него.

8.       На всички пазари, тържища, базари и изложения /тип сергии/ на открито се създава организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на не повече от 1 човек на 8 кв. м. и осигуряване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

9.       Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед №РД-01-973 от 26.11.2021 год. на министъра на здравеопазването.

II.    Заповедта да се сведе до знанието на населението и собствениците и управителите

на търговските обекти на територията на община Белица като се публикува на сайта

на общината и разлепи на определените видни места.

III.      Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Началника на ПУ- Белица към РУ-Разлог. Кметовете и кметските наместници по населени места да оказват пълно съдействие на служителите на Полицията като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки, за гр. Белица - Лазар Лардев - Главен специалист „ОМП" и доброволно формирование към община Белица.

IV.    Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на горе-посочените лица за сведение и изпълнение и на главен инспектор В. Джизов - ВПД Началник на РУ - гр. Разлог.

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА: /ПРАДОСЛАВ РЕВАНСКИ

Само за девет дни ремонтираха къщата в Белица, която бе полуразрушена от ремарке, натоварено с дървени трупи.

На 28 декември миналата година превозното средство се вряза в триетажната постройка, собственост на Величка Чонкова. При инцидента нямаше жертви, но пораженията се оказаха големи. Още в същия ден от фирмата, собственик на камиона, обещаха бързо да възстановят щетите и да ремонтират дома на жената.

Девет дни по-късно обещанието е спазено. Под зоркото око на кмета на община Белица Радослав Ревански и ежедневния контрол на инж. Мария Мраценкова фирмата ремонтира сградата. Възстановен е грубият строеж на разрушената къща, извършен е и вътрешен ремонт. Предстои допълнително укрепване на постройката, което ще бъде осъществено напролет, когато времето се затопли, информираха от Общината.

Днес в новогодишният ден Кметът на община Белица Радослав Ревански, даде курбан за здраве на хората в Белица .Курбана беше сготвен в Социален Патронаж Гр. Белица и раздаден на най-нуждаещите се в общината.

Кметът на Белица заедно с инж. Мария Мраценкова, която е и конструктор, в присъствието на собственичката на пострадалата къща от вчерашния нелеп случай, и собственикът на камиона направиха обстоен преглед на нанесените щети.

След констатация за състоянието на жилищната постройка кметът Радослав Ревански настоя да бъдат изградени нови колони и покрив.

Радослав Ревански сподели, че ще помогне и със собствени средства и ще даде курбан за здраве на хората в Белица.

„Имаме страхотен регион и се надявам политиците да оценят най-после природните дадености“

Категорично подкрепяме развитието на ски курортите в областта - Банско, Семково и Кулиното. Имаме страхотен регион и се надявам политиците да оценят най-после природните дадености, да вземат национално отговорни решения и да се отпуши развитието на зимния туризъм в България.

Ето една конкретна мярка, която ще развие икономиката и ще задържи младите хора в региона и Родината. Всичко останало е защита на лобистки интереси и празни приказки.

Това заяви кметът на община Белица, Радослав Ревански, на семинар “Бъдещето на младите хора в Европа”, който се проведе в комплекс Пирин голф, организиран от президента на АЛДЕ и евродепутат от ДПС Илхан Кючюк, заедно с младежката организация на ДПС от област Благоевград.

Гости на семинара, които уважиха активните млади хора, бяха още областният председател на ДПС Благоевград Ведат Хюсеин, народните представители от ДПС Елхан Кълков, Мюмюн Мюмюн, Сезгин Мехмед, който е и председател на Младежко ДПС, кметът на Сатовча Арбен Мименов, Ибраим Зайденов - областен председател на Младежко ДПС Благоевград, общинският председател и съветник от ДПС в община Благоевград Мехмед Ваклъов, директорът на “Паркинги и гаражи”- Благоевград, Ивайло Червилов.

14 общини получават над 3 млн. лв. за нови детски градини.

14 общини ще получат над 3 млн. лв. за изграждане на нови детски градини или корпуси към съществуващи сгради. Средствата са осигурени по Програмата на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022 г. и бяха одобрени днес от Министерския съвет.

Ще бъдат финансирани проектните предложения за детски градини на общините Белица, Айтос, Бургас, Малко Търново, Руен, Долни чифлик, Кайнарджа, Твърдица, Ботевград, Своге, Опан, Чирпан и Ямбол. Община Троян ще получи пари за реконструкция на сградата на начално училище „Христо Ботев“. В същото време средствата, предвидени за изграждане на две нови детски градини в благоевградските квартали „Еленово-I” и „Баларбаши“, ще бъдат върнати в държавния бюджет. Причината е, че договорите с фирмите-изпълнители са били прекратени. Проектите обаче могат да се реализират и на по-късен етап.

Програмата има за цел да се създадат здравословни и качествени условия за обучение в институциите от системата на предучилищното и училищното образование. С изграждането на нови детски ясли и градини ще се осигурят места за повече деца, които са останали извън класиранията. Ще се гарантира и въвеждането на задължителното предучилищно обучение за 4-годишните деца.

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image