8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Нова площадка за игра а децата изграждат в Белица

Община Белица не само асфалтира улици и сменя водопроводи в населени места, но и полага усили за подобряване на условията за игра на деца. Общинския съвет в града подкрепя поредна такава инициатива за местното ръководство – построяване на детски кът.

Местният парламент с пълно мнозинство одобри изготвянето на Подробен устройствен план – План за регулация по отношение на поземлен имот по кадастралната карта на град Белица. Зелена светлина преди това даде и Агенцията по геодезия, картография и кадастър – София. След тези решения ще се обособи нов урегулиран поземлен имот, на който ще се изгради детска площадка. На нея ще се монтират напълно безопасни съоръжения, както и ударопоглъщаща настилка, за да се гарантира здравето на децата, които ще играят в новия и модерен кът за отдих и забавления.

На подобна придобивка ще се радват и хлапетата в белишкото село Бабяк. До края на месеца ще се изгради напълно нова детска площадка в двора на детската градина. Ще се монтират катерушки, пързалки, люлки, ще има пясъчник. Ще се оформят красиви алеи с цветя в района, за да се превърне дворът в център за детските занимания и усмивки.


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image