Информация за Семково        Имейл  адрес:  obelica@abv.bg

8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Заповед № РД-15-43/25.03.2024 г. на кмета на Община Белица

Заповед № РД-15-43/25.03.2024 г. на кмета на Община Белица, на основание чл. 44, ал.1, т.4 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с извършени взривни дейности на път BLG 1021 Белица – Семково в участък от км 6+300 до км 11+360“ в гр. Белица, община Белица, от 09.30 часа на 26.03.2024 г. /вторник/ до  31.03.2024 год./неделя/ се спира движението на МПС по път BLG 1021 Белица – Семково в участък от км 6+300 до км 11+360“.
При необходимост може да се ползва старият черен път „ Белица – м. Андриянов чарк – Семково“

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image