Информация за Семково        Имейл  адрес:  obelica@abv.bg

8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Общ устройствен план

Доклад за изпълнение на ОУП за 2022 г.- публикувано на 05.06,2023 г.

Доклад за изпълнение на общия устройствен план на община Белица - Публикувано на 20.12.2022г.

Справка по чл. 29 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за Общ устройствен план на Община Белица - публикувано на 13.07.2021 г.

Окончателен Общ устройствен план на община Белица - пуликуван на 13.07.2021 г.

 Процедура по одобряване на ЕО към изготвен окончателен Общ устройствен план на община Белица - публикувано на 16.12.2020 г.

1.Съобщение за провеждане на публично обсъждане на предварителен проект на Общ устройствен план на Община Белица-публикувано на 05.11.2018г

1.1.Предварителен проект на общ устройствен план на община Белица

1.2.Нетехническо ЕО ОУП

1.3.Задание към екологичната оценка

1.4.Приложения еко оценка

1.5.Екологична част към общ устройствен план на община Белица

1.6.Доклад за оценка за съвместимост на предварителниа проект на "Общ устройствен план на община Белица"


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image