Информация за Семково        Имейл  адрес:  obelica@abv.bg

8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Проекти по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Проект „Избор на изпълнител на дейностите по почистване, почвоподготовка, закупуване, временно съхранение и засаждане на фиданки в м. Чирек, с. Бабяк, община Белица“

 1. Стартира Проект „Избор на изпълнител на дейностите по почистване, почвоподготовка, закупуване, временно съхранение и засаждане на фиданки в м. Чирек, с. Бабяк, община Белица“ - публикувано на 29.05.2020 г.

2. Приключиха дейностите по възобновяване на 121 дка гори, пострадали от пожари по проект „Избор на изпълнител на дейностите по почистване, почвоподготовка, закупуване, временно съхранение и засаждане на фиданки в м. Чирек, с. Бабяк, община Белица“ - публикувано на 12.07.2022 г.

Проект „Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи за проект: „Реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на община Белица“

 1. Стартира проект „Реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на община Белица“- публикувано на 11.11.2019 г.

 2. Приключили дейности на 17.10.2022г.  по проект: „Реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на община Белица“. - Публикувано на 17.10.2022г.

Проект “Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи във връзка с изпълнение на проект с работно заглавие: "Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ XX, кв. 16 по плана на с. Краище, общ. Белица“

1. Стартира проект „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ ХХ, кв.16 по плана на с. Краище, община Белица ”. - публикувано на 08.05.2019 г.

2. Община Белица започва изграждането на спортна площадка по програма за развитие на селските райони - публикувано на 09.05.2019 г.

3. Приключиха строително-монтажните работи за изпълнение на проект: „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ ХХ, кв.16 по плана на с. Краище, община Белица” - публикувано на 03.02.2023 г.

Проект „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места на община Белица“

1. Стартира проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населени места на територията на община Белица“ - публикувано на 13.10.2017г.

2. Приключиха строително-монтажните работи за изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места на община Белица“  - публикувано на 18.02.2021 г.

 

Проект  „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следният  обект :• СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Белица.“

1. Стартира проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следният обект :• СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Белица.“-публикувано на 13.10.2017 г.

2. Стартира проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следният обект :• СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Белица.“-публикувано на 29.11.2017 г.

3. Информация по изпълнение на договор - публикувано на 31.03.2021 г. 

4. Приключиха строително-монтажните работи за изпълнение на проект "Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следните обекти: • СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Белица" -  публикувано на 14.05.2021 г.

 

Проект: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: „BLG1020 / II - 84, Якоруда - Разлог / жп гара Белица - Краище - Лютово - Бабяк – Орцево”, „BLG1021 / III - 8406 / Белица - лет. Семково”  „BLG1024 / BLG1020, жп гара Белица - Лютово / Краище - Горно Краище”,  на територията на община Белица“

 

1.Стартира проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища-публикувано на 21.09.2017 г.

2. Приключиха дейностите по проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: „BLG1020 / II - 84, Якоруда - Разлог / жп гара Белица - Краище - Лютово - Бабяк – Орцево”, „BLG1021 / III - 8406 / Белица - лет. Семково”, „BLG1024 / BLG1020, жп гара Белица - Лютово / Краище - Горно Краище”, на територията на община Белица” - Публикувано на 22.12.2022 г.


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image