Информация за Семково        Имейл  адрес:  obelica@abv.bg

8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Структура на общинската администрация

Подробна информация за структурата на община Белица.

 

№ по ред

Звено

Брой щатове

 

1.

Кмет на община

1

 

2.

Кметове на кметства

4

 

2.1

Краище

1

 

2.2

Горно Краище

1

 

2.3

Дагоново

1

 

2.4

Бабяк

1

 

3

Кметски наместници

7

 

3.1

Палатик

1

 

3.2

Лютово

1

 

3.3

Кузьово

1

 

3.4

Орцево

1

 

3.5

Черешово

1

 

3.6

Гълъбово

1

 

3.7

Златарица

1

 

4

Заместник кметове

3

 

5

Секретар на община

1

 

6

Вътрешен одит

1

 

7

Администрация на кметства

3

 

7.1

Кметство Горно Краище

1

 

7.2

Кметство Дагоново

1

 

7.3

Кметство Бабяк

1

 

8

Обща администрация

Дирекция "административно, информационн и финансово обслужване"

10.5

 

8.1

Ръководител

1

 

8.2

Експертни длъжности

5.5

 

8.3

Специалисти

4

 

9

Специализирана администрация

Дирекция "Териториално устройство, общинска собственост, социални и инвестиционни дейности"

17.5

 

9.1

Ръководител

1

 

9.2

Експертни длъжности

8.5

 

9.3

Специалисти

8

 
 

Общо

52

 

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image