Информация за Семково        Имейл  адрес:  obelica@abv.bg

8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Уважаеми жители на Община Белица,

Бихме искали да ви поканим да се присъедините към Facebook група и Instragram страница, посветени на гражданското участие в местните политики:

https://www.facebook.com/groups/belitza

https://www.instagram.com/obshtinabelitza/

Партньорът ни Фондация "Икономика и право" ще представя дейностите, които са предприети за честно и открито партньорство между бизнеса, гражданите и общината.

Включете се и споделяйте вашето мнение, препоръки и коментари. Нека заедно да градим бъдещето на Община Белица.

Пред сградата на читалището на 15.06.2023г. от 10.30 ч. от експерти на Областния информационен център ще се представят Програмите за финансиране от ЕФ. 

Ще бъдат представени и възможностите за въвеждане на мерките за енергийна ефектиност, както и изграждане на фотоволтаични

 и слънчеви системи за битова гореща вода.

 

Очакваме Ви! 

Днес, 18.05.2023г.от 13.00 ч. в Залата на Общински съвет, гр. Белица, ул. ,,Георги Андрейчин” №15 се проведе пресконференция в изпълнение на Проект: BGLD-1.007-0057-C01 „Бъдеще в Белица“ , бенефициент  по проекта: ,,Беар Белица" ЕООД, Партньор по проекта: община Белица. На събитието бяха поканени трайно безработни, представители на  местната общност и бизнес средите  и представители от местното Бюрото по труда.

Общата цел на проект „Бъдеще в Белица“ е да насърчи заетостта в община Белица, посредством изпълнение на мерки предвидени в стратегията за местно развитие на общината, разработена в рамките на Проект „Растеж чрез активизиране на местния потенциал (GALOP)”.

Събитието бе открито от ръководителя на проекта и кметът на Община Белица Радослав Ревански в качеството му на проектен партньор.

Представени бяха целевите  групи на проекта :

Безработни и неактивни лица от община Белица, които ще участват във всички преки дейности по проекта – обучение, заетост и предоставяне на информация за свободни работни места. 12 души вече са  преминали обучение по проекта, за 6 лица е осигурена заетост за 12 месеца  при конкретен работодател (кандидата по проекта) а  минимум 60 души ще участват в събитията по проекта.
Работодатели, осигуряващи работни места за безработни лица в община Белица – на първо място кандидата по проекта, който осигурява работни места за представителите на първата целева група, както и ще повиши своят капацитет за работа с представители в неравностойно положение на пазара на труда. На второ място са другите местни фирми, които се предвижда да бъдат поканени за участие в събитията за сеща на търсещи и предлагащи работа на територията на община Белица. Проектните дейности, предвидени за изпълнение, включват комбинация от мерки за обучение, заетост и информационни събития, които ще се изпълняват в партньорство между кандидата - частна фирма от община Белица и партньора – община Белица. Сътрудничеството между публичната и частната  организация ще допринесе за качественото постигане на целите на проекта.

На 27.03.2023г. в община Белица ще започнат работа 75 младежи по проект "НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ" по програма "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

Лекарите от нашата община и от община Якоруда имаха възможност да чуят най-актуални данни за рядкото заболяване липодистрофия от водещия специалист по детски болести и еднокринология доц. Радка Савова и дългогодишен ръководител на отделение по диабет в СБАЛ по детски заболявания “Проф. Иван Митев“ в София. Г-н Владимир Томов  председател на Националния алианс на хората с редки болести в България запозна аудиторията с целите и дейностите на Алианса за борба с редките болести и с ежегодните информационни кампании насочени както към лекари специалисти, които не са достатъчно информирани за редките болести, така и към пациенти и техните семейства, и към обществото като цяло.  Той връчи грамота „Благородно сърце“ на кмета на община Белица г-н Ревански и на заместник-кмета г-жа Мавродиева за топлото и отговорно отношение към Алианса. Надяваме се по този начин община Белица да допринесе за информираността на медицинската общност за редките болести и възможностите за ранна диагноза и навременна профилактика и лечение.

Община Белица дарява 10 000 лв. за пострадалите от земетресението в Турция
В понеделник 13.02.2023 г. Кмета на Белица Радослав Ревански свиква извънредна сесия на Общинския съвет Белица с една единствена точка - Дарение в размер 10 000 лв. в полза на пострадалите от опустошителното земетресение в Р. Турция.
Уважаеми жители на Община Белица ,
Община Белица организира дарителска кампания за Република Турция.
Списък на нужните средства (НЕИЗПОЛЗВАНИ) за доставка в земетръсната зона:
1. Ръкавици
2. Якета
3. Боти
4. Шапки
5. Детски якета и детски зимни дрехи
6. Газови печки
7. Препарати за почистване
8. Дамски превръзки
9. Варива
10. Легла
11. Одеяла
12. Външни батерии
13. Консерви
14. Бебешки пелени
15. Бебешки пюрета
16. Дъждобрани
17. Ботуши
По населените места ще отговарят кметовете и кметски наместици,може да се обърнете към тях.
За контакт :
Община Белица - Радослав Ревански
Фатме Ходжова -07444 23 23
  • Първата ни цел е силно представяне на ДПС на парламентарните избори, казва кметът на Белица Радослав Ревански
  • Ще помогнем за съставяне на редовно правителство
  • В НСОРБ имаме изпреварващо мислене, последователни сме

- Г-н  Ревански, участвахте в първата работна среща на кметовете от Мрежата на балканските градове В40, която се проведе в гръцката столица Атина по покана на кмета Костас Бакояни. С какво тя допринася за развитието на сътрудничеството между 40-те града от Балканския регион? Основната тема бе стратегически документ за градска дипломация. Какви са целите му?

- Да, в периода 22-24 януари 2023 г. имахме среща от Мрежата В40. Знаете, че тя е по инициатива на кмета на Истанбул г-н Екрем  Имамоглу. Тази година Атина ще председателства организацията.

В рамките на 1 година председателството се сменя на ротационен принцип. Много съм доволен от срещата. Тя бе на много високо ниво, имаше представители от 11 балкански държави, повече от 63-ма кметове на общини. Интересното бе, че всички говорехме на един език.

Проблемите, които има всеки град, макар от различни държави, са еднакви, разбира се, мащабите не са едни и същи. Развитието на сътрудничеството ще продължи и мога да кажа, че ние като малка община сме поели ангажименти и ще допринасяме за развитието на тази инициатива.

Целите на тази организация са да има по- тясно сътрудничество, да има взаимопомощ между отделните градове и разбира се, да намираме начин да си взаимодействаме хем вътре между нас си, хем на ниво община с община.

- Като кмет на Белица вие сте активен в развитието на сътрудничеството и побратимяването в региона. Какви са следващите Ви стъпки?

- Аз съм на мнение, че един кмет трябва да има минимум регионално мислене още повече в съвременния политически живот е много важно да има повече коопериране и сближаване между отделните общини. Виждате, в България НСОРБ колко активна и важна роля има.

Аз в същото време участвам и като член на Европейския комитет на регионите в Брюксел и съм на мнение, че колкото повече има такива организации и си сътрудничим между общините, толкова по-добре и за нашата община като цяло. Наистина имам желание да направя побратимяване с европейски град.

Много държа на топлите отношения. Ще направим всичко възможно да побратимим община Белица и с град от Република Турция.

- Какви са приоритетите в дейността на местната власт на страните от Балканите. Къде сме ние?

- Между другото имах среща с един от колегите кметове в Република Северна Македония и когато той ми споделяше техните тревоги, те бяха абсолютно идентични. Смея да кажа, имайки поглед и върху европейското развитие на местната власт и върху балканското, че тук, на Балканите, като че ли националните  правителства се страхуват да децентрализират властта. Общините искат да имат по-голяма децентрализация, на Балканите също, но като че ли в България има най-малко децентрализация на власт на услуги и на ресурси.

Има какво да се желае и ние като кметове и като Национално сдружение имаме амбицията въпреки постоянно променящата се нестабилна политическа обстановка да искаме по-голяма децентрализация. Не случайно съм и член и на тази работна група към Министерски съвет, която работи по децентрализацията.

- Като член на ръководството на НСРОБ – какви са най-големите проблеми на кметовете по места – липсата на приет бюджет за 2023, забавянето на европейския програми… Как кметовете, особено на малките населени места, ще се справят с липсата на достатъчно бюджетни средства?

- Ние от ръководството на Сдружението винаги имаме изпреварващо мислене и сме много последователни, когато защитаваме интереса на българските общини. През 2022 г. бюджетът се прие през април. Тази година за съжаление няма никакъв и най-надеждните изгледи, които можем да имаме за национален бюджет са горе- долу през май или юни - с оглед това, че ще има предсрочни парламентарни избори. Трудно е.

Нямаме общински бюджети поради липсата на национален, чакаме указанията на финансовото министерство как да изразходваме средствата. Това ще бъде година, изпълнена с предизвикателства.

Ние ще се справим. Държа да отбележа, че и по време на Ковид-кризата, и по време на политическата криза, и по време на серията от кризи местната власт правим така, че да не се усеща липсата на власт в държавата.

Ние реагираме адекватно, а относно европейските програми проблем е, че те закъсняват. Вече сме 2023 г. от новия програмен период. Само преди месец-два входирахме едни от проектите във Фонд "Земеделие", казвам го като представител на селска община, която може да кандидатства през програмата за развитие на европейските райони.

Но последната година и половина чуваме постоянно за Плана за възстановяване и устойчивост, но като че ли оперативните програми останаха встрани.

От вашата висока трибуна, през уважаемия вестник "Стандарт" искам да кажа, че оперативните програми са изключително важни за всяка община, тъй като парите, които печелим от Европа, ние ги инвестираме и от това се възползва всеки един гражданин на съответната българска община.

- Достатъчно добре застъпени ли са проекти на общините в Плана за възстановяване и устойчивост?

- От самото начало, преговаряйки с редицата премиери и съответните ресорни министри по управление на европейските фондове и конкретно за Плана за възстановяване, ще ви кажа, че много бяхме разочаровани. Никъде общините не ни писаха като субект при управлението на средствата от Плана за възстановяване и устойчивост. Дори ни бяха тотално неглижирали.

Ние сигнализирахме няколко пъти ресорните министри, но нямаше чуваемост. Слава, Богу, последния път осъзнаха, че капацитетът, които имахме всички общини чрез нашите администрации е огромен. Те вече имат опит в два програмни периода, който минаха през последните 14 години. Разбраха, че ако гледат на общините като на партньор, които може да бъде полезен, ще имаме по-голямо развитие.

Неслучайно дори и в тези пари, които в момента са одобрени за държавата, конкретно за енергийната ефективност, общините ще имаме така голямо решаващо значение по темата и най-вече в комуникация с гражданите при образуването на съответните съюзи по блокове, за да можем  да санираме сградите, които имат нужда.

- Местните избори са след няколко месеца. Започна ли кампанията и какви са очакванията за ДПС?

- Благодаря за въпроса. Изборна година е. Но за нас кметовете всеки един ден е изборен. Ние сме постоянно сред хората и се стремим да решаваме всички техни проблеми. Кампанията, за съжаление, виждаме, че стартира от парламента, колкото и абсурдно да звучи. В парламента ние чуваме проблеми, които трябва да се решават на национално ниво, а всеки пречупва своя теснопартиен интерес, визирайки местните избори през октомври.

Ние продължаваме да работим, да си изпълняваме ангажиментите, които имаме и ще си ги изпълним, въпреки държавата.

Конкретно какви са очакванията за партията, която представлявам - ДПС, знаете, че ние сме партия която стои много добре на местно и на национално нито, когато сме имали възможност да участваме в правителството.

Моите лични очаквания са, че освен, че ще затвърдим общините, които така или иначе управляваме вече няколко мандата, нашата амбиция е да имаме разширяване, да имаме по- голямо присъствие в областните градове.

Давам пример последния пробив, които направихме в областния град Благоевград с трима съветници. За нас изборите са приоритет - за да решаваме проблемите на хората. Но като отговорна партия ние първо се целим през април да се представим много добре на парламентарните избори, за да спомогнем за съставянето на работещо правителство, което да действа с грижа за хората и за общините и живот и здраве през октомври месец да затвърдим успеха и на местните избори.

https://www.standartnews.com/balgariya-politika/strategiyata-na-dps-za-mestnite-izbori-govori-znakov-kmet-515415.html

В Атина стартира срещата на върха на Мрежата на балканските градове В40 в Атина. Българие се представлява от кметовете на София, Пловдив, Бургас, Кърджали, Белица, Карнобат, Велико Търново, Димитровград и изпълнителния директор на НСОРБ г-жа Силвия Георгиева.

Кметът на община Белица, Радослав Ревански участва в срещата на върха на Мрежата на балканските градове В40, която се провеждав Атина от 22 до 24 януари 2023 г. Поканата за работната среща е от кмета на община Атина Костас Бакоянис.

Във форума в гръцката столица участват около 80 кметове на общини от Балканите. Програмата предвижда отчет за дейността за една година от учредяването на Мрежата. Ще бъдат приети Стратегически документ за градска дипломация и План на Мрежата.

По време на срещата се очаква градоначалникът на Белица да проведе двустранни срещи с кметовете на Атина и Истанбул.

„B40 е организация, която събира общините от Балканите и се радвам, че Белица макар и малка община може да бъде рамо до рамо графове като Истанбул, Атина, Тирана. Убеден съм, че чрез тази организация на Балканите можем да спомагаме за сближаването на градовете и народите от съответните държави. Въпреки историческите наслагвания от противопоставянето и войните, дори тук на Балканите тази инициатива ще спомага за поддържане и отстояване на демократичните принципи и идеали, защото виждаме че демокрацията не е нещо извоювано завинаги, а трябва да се отстоява постоянно“, заяви кмета Радослав Ревански.

Организацията на балканските градове, която обединява общини от 11 държави, беше създадена  през 2021 г. по инициатива на кмета на Голямата Истанбулска община Екрем Имамоглу. Учредители  са кметовете на Истанбул, Белград, Атина, Сараево, Солун, Подгорица, Кърджали, Котор, Сплит, Лакташи, Дубровник, Тирана, Дурас, Скопие, Патра, Къркарлери, Шкодра, Одрин, Текирдаг, Трикала, Пула и представители на общините Констанца, Чанаккале, Прищина и Призрен.

 

https://pirinpress.com/%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8-%D0%BE%D1%82-11-%D0%B4/?fbclid=IwAR0miWybs8VEzcbSJqZEELpaOgrU0kXvaXMah1QlTBy5Zyvy6S9-dl6Ju08

Кметът на Белица Радослав Ревански още в първия работен ден съобщи, че Община Белица е една от 74 общини, които са поканени от Министъра на Енергетиката да входират своите проекти за смяна на уличното осветление. Финансирането ще бъде от плана за възстановяване и устойчивост. Проекта включва подмяна на енерго ефективно улично осветление на главни улица в населените места с. Краище и гр. Белица.

 

Ревански развълнувано сподели: „Емоциите от Новогодишните празненства отминаха и сме запретнали ръкави да продължим развитието на общината. След като променихме коренно инфраструктурата, време е и вечерта да бъде по-светло, по-уютно, модерно и най – вече по-сигурно за жителите на общината. „

Днес кметът на Белица Радослав Ревански, заедно с президента на Европейските либерали и Еврoдепутат на ДПС г-н Илхан Кючюк са на посещение в румънската столица Букурещ. Те се срещнаха с посланика на България в Букурещ г-н Радко Влайков, с който обсъдиха международните отношения и ролята на местните власти във тях, отношенията на България с Македония и България с Румъния в контекста на Европейското развитие на държавата. След това проведоха важни срещи в централата на Либералната партия в Румъния, също така направиха срещи в парламента на Румъния. Довечера има голямо събитие, на което г-н Кючюк в присъствието на видни дългогодишни либерали в Румъния българският евродепутат ще получи наградата „Пламъкът на свободата“ лично от президента на Института за свобода и демокрация Кристиан Дейвид.
Това е поредното високо признание за Илхан Кючюк, след като в началото на септември тази година, лидерът на либералите стана „Доктор хонорис кауза“ на Американския университет в Скопие, а само месец по-късно Украйна удостои Кючюк с почетна грамота, с която изразява благодарност за неговия принос в отстояването на принципите на международното право.ще бъде награден за приноса си в международните отношения от гледна точка на либерализма, ще получи плакет "Пламъкът на свободата"

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” ГР. РАЗЛОГ ВИ КАНИ ДА УЧАСТВАТЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТРУДОВА БОРСА.

ТРУДОВАТА БОРСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28 Октомври 2022г. в НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „15.IX.1903-1909г.” гр. РАЗЛОГ ОТ 11.00 ЧАСА.

На тази трудова борса работодателите ще имат възможност да представят пред търсещите работа лица дейността си и възможностите си за разкриване на работни места.

Търсещите работа лица ще имат възможност в лични разговори с представителите на фирмите да постигнат договореност за евентуалното наемане на работа.

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

С цел популяризиране и постигане на максимална публичност и достъпност на Националната телефонна линия за деца 116 111, Държавна агенция за закрила на детето се обръща с молба към всички общини за съдействие и поставяне на интернет страниците си един от приложените банери, който да води към официалната страницата на телефонната линия на следния ел. адрес https://www.116111.bg/  

 

Чрез линията децата и възрастните, които са загрижени за тях, могат да бъдат изслушани, консултирани и подкрепени от доказани професионалисти анонимно, безплатно, 24 часа, 7 дни в седмицата.

Консултантите, които отговарят на позвъняванията са психолози и педагози. Те са специалисти с богат опит в работата с деца и семейства. Готови са да изслушат и да подкрепят обаждащия се, а споделеното на линията остава поверително.

Националната телефонна линия за деца 116 111 е най-бързата възможност за подаване на сигнал за дете в риск, тъй като  има изградена връзка с Националната система 112, отделите за „ Закрила на детето“ в цялата страна, РУ на МВР, РУО към МОН и др.

Всяко дете, което търси подкрепа и иска да бъде изслушано, може да се свърже денонощно с Националната телефонна линия за деца 116 111.  Всеки човек, който е загрижен за дете или е свидетел, че то е в риск, може да се свърже с телефон 116 111.

От месец юни 2021 година, ДАЗД е официален член на Глобалната мрежа от национални телефонни линии за деца – Child Helpline International (CHI), която е представена в 139 държави и има 166 членове.

 

Убедени сме във Вашата съпричастност и подкрепа за разпространение на информацията за Националната телефонна линия за деца 116 111.

С уважение,

Екип НСОРБ

 

                                                                            О Б Я В А

Общинска администрация - гр. Белица, уведомява всички жители, че община Белица се присъединява към Националната кампания

„Да изчистим България заедно”

която ще се проведе на 17.09.2022 год. /събота/

На 17 –ти  септември   да обединим усилията си за почистване на зоните за спорт и отдих, зелените площи, междублоковите пространства, детски площадки разположени в  населените места.

Дейностите на инициативата са насочени в следните основни посоки:

      - Повишаване на знанията и информираността на хората, свързани с намаляване на отпадъците;

    - Увеличаване на почистените площи в общината;

    - Мотивиране на по-голям брой хора за участие в акциите за почистване.

     Каним всички, които желаят да се присъединят и да бъдат част от инициативата.

     Обявен час за начало на кампанията – 9.00 часа на 17.09.2022 год. - сборен пункт пред сградата на общината/ кметството/.

     Осигурени са  чували, ръкавици и извозване на събраните отпадъци.

     Очакваме гражданите да се включат в кампанията и заедно всички да направим общината ни  чиста и приветлива за нас и нашите деца.

     Може да получите чували и ръкавици предварително, след заявено участие в стая 104, етаж I в Общинска администрация –Белица.

     За повече информация тел. за контакти:0886555658

European Balloons, Балонено шоу на 9 септември 2022 г. ще зарадва присъстващите на празника на община Белица „С любов и вяра в общите ценности“ .
от 8 до 10 ч - Сутрешен полет над Белица с балон "Карамелка" кош квинтет. Радослав Ревански и чаровната му съпруга Саня ще летят в ранния сутришен полет за да поздравят Община Белица .
от 17: 30 до 19:00ч (след пехливанските борби) привързан полет от стадиона в гр. Белица, на който могат да се насладят жители и гости, с балон "Карамелка" кош квинтет.
от 20:00 Светлинно шоу балон нощно сияние -" Сърцето на Белица" на площада. Нощно сияние - "Сърцето на Белица" ще , участва паралелно с колоритната фолк звезда – Джена.
Очаква Ви един запомнящ се ден с хубаво празнично настроение, уникална природа и зареждащи емоции !
Скъпи, приятели остават броени дни до датата 9 септември/петък/, когато в Белица ще се проведе празникът на Община Белица „С любов и вяра в общите ценности“, под патронажа на кметът на общината Радослав Ревански.
Ето защо се заредете с настроение в очакване на едно вълнуващо преживяване, което Ви очаква в празничния ден.
За най-малките от 14.00 ч. на сцената ще видите Мая Бежанска с кукленото представление „Роден под щастлива звезда”.
От 14.00 и от 15.30 ч ще усетите емоцията от силата и майсторството на пехливаните в пехливанските борби и майсторите на футбола-ветерани, които ще се разиграят на градския стадион. Щандове на открито ще отворят местните производители на сувенири, земеделска и екопродукция.
От 15.00 ч. ще се насладите на певческото и танцово изкуство представено от самодейни колективи от близки и далечни български читалища-централна сцена.
В същия ден от 17.00 ч. по официален начин ще бъде открит клонът на FIBANK – Първа инвестиционна банка в Белица. Народния певец Николай Славеев ще ни потопи в българската народна песен от 18.00 ч.
От 18.00 ч. ви очаква пъстра трапеза от местни кулинарни специалитети приготвена от сръчните ръце на жените от общината.
Във вечерната програма за ярки постижения в областта на образованието, спорта и културата, посветено изцяло на младите и усилията, които кметовете правят, за да превърнат градовете си в привлекателно място за развитието им в своя 30-и юбилей в-к "Стандарт" е приготвил награди и тематична изложба "10 причини да остана в моята Белица". Книгата " Чудесата на Родопите - 50 митове " издателство на вестника ще бъде представена лично от авторката й г-жа Славка Бозукова , а през деня ще имате възможност да си закупите книгата на един от щандовете разположен в центъра на града. От 21.00 ч. колоритната фолк звезда – Джена ще ни зарадва с неповторимите си поп-фолк песни. Празникът ще завърши с тържествена заря.
Всичко това около фонтана! Добре дошли !
Радослав Ревански лично отиде да инспектира строително - ремонтни работи, остана довелен от темпото, с което се работи и най-вече от качественото изпълнение на асфалтирането.
Отсечката Лютово-Краище е част от проекта, който се финансира от Държавен фонд "Земеделие".
Ревански заяви : "Въпреки, че все още няма индексация на строителните материали, високата инфлация и кризите в които се намираме, няма да допусна да остане незавършен обект в моята любима община. Това, което съм обещал на хората ще изпълня всичко. Няма да позволя на никой да пречи в развитието на Белица и да я превръщам в Европейска община. Благодаря на населението за разбирането. "

На 16 юни 2022 г. от 10:30 часа на площада пред сградата на читалището в град Белица експерти от Областен информационен център - Благоевград ще проведат информационно събитие –  открита приемна с мобилен щанд. Ще бъде предоставена информация за възможностите за енергийна ефективност и други възможности за кандидатстване за европейско финансиране. Подробно ще бъдат представени възможности за въвеждане на мерки за енергийна ефективност - саниране на жилищни, публични, индустриални и търговски сгради, както и изграждане на фотоволтаични системи и слънчеви системи за
битова гореща вода.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!!!

1. Да не се изхвърлят отпадъци от балкони, тераси, покриви, прозорци и др. части на сградите.
2. Да не се изхвърлят отпадъци по реки, дерета, горски територии и др. нерегламентирани места.
3. Да не се изхвърлят пръст строителни и други едрогабаритни отпадъци извън определените за тази цел места.
4. Собствениците и обитателите на жилищни сгради са длъжни да поддържат чистотата на дворовете и прилежащите към тях тротоари и междублокови пространства.
5. Всички, които извършват строително-ремонтни дейности или са възложили това на някого, са длъжни ежедневно да поддържат чистотата на уличните платна и прилежащите тротоари.
6. Складирането на строителни материали, варови, циментови разтвори и др. материали по тротоарите става само след издадено разрешение от Общината при осигурено заграждане или контейнер.
7. Да не се изхвърля жарава от печките и леснозапалими вещества в контейнерите за битови отпадъци и разделно събиране.
8. Да не се използват „услугите" предоставени от водачи на ППС теглени с животинска тяга по отношение на превозването на строителни отпадъци, земни маси, инертни материали, насипни строителни материали и битови отпадъци.
9. Изхвърлянето на отпадъци от опаковки (хартиени, метални, стъклени и пластмасови) да става само в специализираните съдове за разделно събиране и да не се допуска разпиляването им извън съдовете. Местоположението на всички съдове е предварително определено и те не могат произволно да се преместват.
10. Премахването или окастрянето на дълготрайна декоративна растителност( дървета) в общински имоти се извършва само от служители на Община Белица. Разрешенията за това се издават от Кмета на Община Белица, след писмено заявление от гражданите или по служебна инициатива.
11. Не се допуска поставянето на рекламни материали, обяви и афиши върху дървета, стълбове и спирки.
12. В зелените площи е забранено свободното разхождане на домашни животни, паркирането на автомобили, изхвърлянето на отпадъци и късането на цветя.
13. Всеки собственик на куче е длъжен да го регистрира при ветеринарен лекар и общината, да се грижи за него, да заплаща ежегодно таксата за притежаване на куче в Община Белица и да не допуска неговото свободно движение в общите части на жилищните сгради, детските и учебни заведения, спортните и детските площадки.
14. На тел. 0886555658 в Общинска администрация - Белица, може да се сигнализира за нарушения свързани с дейностите по третиране на отпадъците от опаковки и поддържане на чистотата.
Днес честваме Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Честит 24 май! На този ден в България се отбелязва националният празник на просветата, културата и създаването на глаголицата от Кирил и Методий.
Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image