8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

По предложение на членовете на УС на НСОРБ Радослав Ревански - кмет на община Белица и Димитър Бръчков - кмет на община Петрич от днес започва двудневна работна среща по Програма Интеррег-ИПП България - Северна Македония за програмен период 2021-2027

По предложение на членовете на УС на НСОРБ Радослав Ревански - кмет на община Белица и Димитър Бръчков - кмет на община Петрич от днес започва двудневна работна среща по Програма Интеррег-ИПП България - Северна Македония за програмен период 2021-2027

Националното сдружение на общините в Република България организира работната среща между ръководствата на общините от България и Република Северна Македония, допустими за подкрепа по Програмата за трансгранично сътрудничество между двете държави. От българска страна това са общините от областите Благоевград и Кюстендил, а от страна на Северна Македония – от Североизточен, Източен и Югоизточен райони за планиране.

Над 31,1 млн. евро е общият финансов ресурс на програмата, който ще бъде инвестиран в съвместни проекти между България и Република Северна Македония за изграждане и развитие на зелени площи и подобряване връзките между тях, директна подкрепа на МСП за повишаване на производствения капацитет и конкурентоспособност, дигитализация, подобряване на мобилността и транспортната инфраструктура чрез системи за алтернативно придвижване.

Събитието е подготвено по предложение на членовете на УС на НСОРБ Радослав Ревански - кмет на община Белица и Димитър Бръчков - кмет на община Петрич и се реализира по решение на УС на НСОРБ. Домакин на срещата е община Сандански.


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image