8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Обобщена информация за 2014г.

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на консулнтант за управление и отчитане на дейностите по проект: Реконструкция на улична мрежа в с. Краище, община Белица - публикувана на 08.05.2014 г.

Протокол от работата на комисията - публикуван на 16.05.2014 г.

Заповед за избор на изпълнител - публикувана на 16.05.2018 г.

Договор № 45/12.06.2014 г. - публикуван на 12.06.2014 г.

Плащане по договор №45/12.06.2014 г. - публикувано на 15.10.2015 г.

 

Документазия за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на консултнат за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР по проект: Реконструкция на улична мрежа в село Краище - публикувана на 30.06.2014 г.

Протокол от работата на комисията - пубикуван на 15.07.2014 г.

Заповед за избор на изпълнител - публикувана на 15.07.2014 г.

Договор № 58/29.07.2014 г. - публикуван на 29.07.2014 г.

Плащане по Договор №58/29.07.2014 г. - публикувано на 12.08.2015 г.

Плащане по Договор № 58/29.07.2014 г. - публикувано на 20.10.2015 г.


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image