Информация за Семково        Имейл  адрес:  obelica@abv.bg

8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ на управителя на общинска фирма "МУСАЛА-2004" ЕООД - 2022г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на Кмета на с.Бабяк в община Белица - 2022 г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на Кмета на с.Дагоново в община Белица - 2022 г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на Кмета на с.Краище в община Белица - 2022 г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на Кмета на с.Горно Краище в община Белица - 2022 г.

 

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

 

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на Кмета на с.Бабяк в община Белица - 2021 г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на Кмета на с.Дагоново в община Белица - 2021 г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на Кмета на с.Краище в община Белица - 2021 г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на Кмета на с.Горно Краище в община Белица - 2021 г.


 Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ на управителя на общинска фирма "МУСАЛА-2004" ЕООД - 2021г.

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО /ЗПКОНПИ/ - 2021г.

 

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО /ЗПКОНПИ/ 

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на Кметовете на населени места в община Белица - 2019 г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на кмета на с.Бабяк при встъпване в длъжност

Декларация по чл.35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ НА УПРАВИТЕЛЯ НА ОБЩИНСКА ФИРМА "МУСАЛА-2004" ЕООД - 2019 г.

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ на Кметовете на населените места в Община Белица-2018 г.

 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ на управителя на общинска фирма "МУСАЛА-2004" ЕООД -2018г.

  

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12, Т.1 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.5 ОТ ЗПУКИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА, КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12, Т.2 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.14 ОТ ЗПУКИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА, КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image