Информация за Семково        Имейл  адрес:  obelica@abv.bg

8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Протоколи и решения на ОбС гр.Белица

ПРОТОКОЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛИЦА - МАНДАТ 2023-2027 ГОДИНА

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ №10/27.06.2024г. - Публикувано на 03.07.2024г

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ №9/14.06.2024г. - Публикувано на 20.06.2024г

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ №8/30.05.2024г. - Публикувано на 05.06.2024г

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ №7/30.04.2024г. - Публикувано на 07.05.2024г

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ №6/28.03.2024г. - Публикувано на 03.04.2024г

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ №5/29.02.2024г. - Публикувано на 06.03.2024г

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ №4/31.01.2024г. - Публикувано на 07.02.2024г

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛИЦА - МАНДАТ 2023-2027 ГОДИНА

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №10/27.06.2024г. - Публикувано на 03.07.2024г 

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №9/14.06.2024г. - Публикувано на 20.06.2024г 

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №8/30.05.2024г. - Публикувано на 05.06.2024г 

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/30.04.2024г. - Публикувано на 07.05.2024г 

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №6/28.03.2024г. - Публикувано на 03.04.2024г 

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №5/29.02.2024г. - Публикувано на 06.03.2024г 

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №4/31.01.2024г. - Публикувано на 07.02.2024г

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/28.12.2023г. - Публикувано на 04.01.2023г

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №2/21.11.2023г. - Публикувано на 28.11.2023г

 ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №1/09.11.2023г. - Публикувано на 14.11.2023г

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛИЦА - МАНДАТ 2019-2023 ГОДИНА

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №58/28.09.2023г. - Публикувано на 04.10.2023г

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №57/13.09.2023г. - Публикувано на 19.09.2023г

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №56/31.08.2023г. - Публикувано на 05.09.2023г

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №55/26.07.2023г. - Публикувано на 01.08.2023г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 54/27.06.2023г. - Публикувано на 03.07.2023г

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 53/14.06.2023 г. - публикувано на 20.06.2023

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 52/30.05.2023 г. - публикувано на 05.06.2023

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №51/27.04.2023г. - Публикувано на 03.05.2023г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №50/30.03.2023г. - Публикувано на 05.04.2023г

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №49/14.03.2023г. - Публикувано на 17.03.2023г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №48/20.02.2023г. - Публикувано на 27.02.2023г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №47/13.02.2023г. - Публикувано на 15.02.2023г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №46/30.01.2023г. - Публикувано на 06.02.2023г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №45/21.12. 2022г. - Публикувано на 29.12.2022г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 44/29.11.2022 г. - публикувано на 06.12.2022г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 43/27.10.2022 г. - публикувано на 02.11.2022г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 42/29.09.2022 г. - публикувано на 06.10.2022.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 41/25.08.2022 г. - публикувано на 31.08.2022.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 40/27.07.2022 г. - публикувано на 03.08.2022.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 39/23.06.2022 г. - публикувано на 30.06.2022.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №38/18.05.2022г. - публикувано на 25.05.2022г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №37/21.04.2022г. - публикувано на 27.04.2022г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №36/31.03.2022г. - публикувано на 06.04.2022г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 35/24.02.2022 г. - публикувано на 02.03.2022г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 34/27.01.2022 г. - публикувано на 02.02.2022г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 33/31.12.2021 г. - публикувано на 05.01.2022.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 32/23.12.2021 г. - публикувано на 30.12.20201.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 31/15.12.2021 г. - публикувано на 20.12.2021г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 30/25.11.2021 г. - публикувано на 01.12.2021г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 29/28.10.2021 г. - публикувано на 04.11.2021г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 28/29.09.2021 г. - публикувано на 05.10.2021г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №27/26.08.2021 г. -публикувано на 01.09.2021г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №26/29.07.2021 г. -публикувано на 04.08.2021г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 25/24.06.2021 г. - публикувано на 01.06.2021г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 24/27.05.2021 г. - публикувано на 02.06.2021г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 23/29.04.2021 г. - публикувано на 05.05.2021г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №22/01.04.2021 г. -публикувано на 06.04.2021г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №21/25.03.2021 г. -публикувано на 01.04.2021г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 20/18.02.2021 г. - публикувано на 25.02.2021г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 19/28.01.2021г. - публикувано на 04.02.2021г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 18/17.12.2020 г. - публикувано на 23.12.2020г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 17/26.11.2020 г. - публикувано на 03.12.2020г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 16/04.11.2020 г. - публикувано на 04.11.2020г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 15/22.10.2020 г. - публикувано на 29.10.2020г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 14/16.10.2020 г. - публикувано на 19.10.2020г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 13/23.09.2020 г. - публикувано на 29.09.2020г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 12/04.09.2020 г. - публикувано на 04.09.2020г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 11/27.08.2020 г. - публикувано на 03.09.2020г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №10/29.07.2020 г. - публикувано на 05.08.2020 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 9/30.06.2020 г. - публикувано на 06.07.2020 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №8/28.05.2020г. - публикувано на 04.06.2020 г

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/30.04.2020г. - публикувано на 07.05.2020 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №6/19.03.2020 г. - Публикувано на 25.03.2020 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №5/27.02.2020 г. -публикувано на 05.03.2020 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №4/31.01.2020 г. - публикувано на 07.02.2020 г.

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/12.12.2019г.- публикувано на 23.12.2019г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №2/18.11.2019г. - публикуване на 25.11.2019 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №1/06.11.2019 г. - публикувано на 12.11.2019 г.

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛИЦА - МАНДАТ 2015-2019 ГОДИНА

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №57/23.10.2019 г. - публикувано на 30.10.2019 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №56/26.09.2019 г. - публикувано на 04.10.2019г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №55/10.09.2019 г. - публикувано на 17.09.2019г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №54/30.08.2019Г. - публикувано на 05.09.2019г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №53/31.07.2019г. - публикувано на 07.08.2019г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №52/27.06.2019Г.-публикувано на 04.07.2019г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ№51/23.05.2019г.-публикувано на 30.05.2019г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ№50/24.04.2019г. - публикувано на 03.05.2019г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ№49/27.03.2019г.- публикувано на 04.04.2019г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ№48/27.02.2019г. - публикувано на 06.03.2019г

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №47/24.01.2019Г. - публикувано на 31.01.2019г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №46/14.12.2018Г. - публикувано на 20.12.2018г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №45/22.11.2018Г. - публикувано на 29.11.2018г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №44/25.10.2018Г. - публикувано на 02.11.2018г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №43/21.09.2018г. - публикувано на 28.09.2018г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №42/30.08.2018 - публикувано на 05.09.2018г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №41/17.08.2018 - публикувано на 24.08.2018г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №40/31.07.2018г.-публикувано на 07.08.2018г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №39/05.07.2018г. - публикувано на 13.07.2018г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №38/19.06.218г.- публикувано на 27.06.2018г.

ПРИПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №37/29.05.2018г.- публикувано на 06.06.2018г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №36/08.05.2018г. -публикувано на 14.05.2018г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №35/26.04.2018г. публикувано на 03.05.2018г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №34/29.03.2018г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №33/20.02.2018г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №32/23.01.2018г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №31/14.12.2018г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №30/22.11.2017г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №29/26.10.2017г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №28/26.09.2017Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №27/24.08.2017Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №26/26.07.2017Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №25/28.06.2017Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №24/26.05.2017Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №23/05.05.2017Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №22/26.04.2017Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №21/28.03.2017Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №20/21.02.2017Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №19/24.01.2017Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №18/22.12.2016Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №17/23.11.2016Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №16/26.10.2016Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №15/27.09.2016Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №14/20.09.2016Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №13/25.08.2016Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №12/26.07.2016Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №11/29.06.2016Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №10/26.05.2016Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №9 /14.04.2016Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №8 /08.03.2016Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №7/ 04.02.2016Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №6 /27.01.2016Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №5 /22.01.2016Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №4 /30.12.2015Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №3 /04.12.2015Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №2 /26.11.2015Г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №1/ 13.11.2015Г.

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛИЦА - МАНДАТ 2011-2015 ГОДИНА

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 1/ 23.01.2014г. тук!

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 2/ 13.02.2014г. тук!

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 3/ 04.03.2014г. тук!

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 4/ 24.04.2014г. тук!

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 5/ 29.05.2014г. тук!

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 6/ 26.06.2014г. тук!

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 7/ 31.07.2014г. тук!

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 8/ 28.08.2014г. тук!

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 9/ 16.09.2014г. тук!

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 10/ 23.10.2014г. тук!

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 11/ 27.11.2014г. тук!

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 12/ 23.12.2014г. тук!

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 1/ 28.01.2015г. тук!

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 2/ 17.02.2015г. тук!

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 3/ 04.03.2015г. тук!

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 4/23.04.2015г. ТУК!

ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 5/28.05.2015Г. тук! 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 6/08.06.2015г. тук! 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 7/09.07.2015г. тук! 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 8/13.08.2015г. тук! 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 9/01.09.2015Г. тук! 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 10/11.09.2015Г. тук!

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 11/15.10.2015Г. тук!


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image